Numara : 97
Tarih : 27.12.2007
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2007/97
 
KONU: Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarda Döviz Cinsinden Alınan Harç Miktarlarının Hesaplanmasına Esas Olacak Döviz Kuru ve Emsal Sayıları 1.1.2008 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlenmiştir.
 
26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazetede 55 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği yayımlanarak; Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızca döviz cinsinden  alınmakta olan harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayıları 1.1.2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir.
 
Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.
 
Öte yandan, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.
Bu değişiklikler karşısında, konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayılarının yeniden tespit edilmesine gerek duyulmuştur.
 
Yukarıda belirtilen hükümlerin Maliye  Bakanlığına tanıdığı yetkiye dayanılarak, 1/1/2008 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 1.20 YTL. olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Kanuna bağlı;
 
          (2) sayılı tarifedeki miktarlar için      6,8
          (5) sayılı tarifedeki miktarlar için      1,25
          (6) sayılı tarifedeki miktarlar için      0,25
          (7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için 1,02
 
          olarak belirlenmiştir.
 
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş