Numara : 57
Tarih : 14.6.2024

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2024/57

Konu: Türkiye'de Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Serbest Bölgeden Türkiye'ye İthali Hakkında Genelge

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 12/6/2024 tarihli ve “Türkiye’de Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Serbest Bölgeden Türkiye’ye İthali” başlıklı Genelge yayımlandı.

Söz konusu Genelgede;

  • 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 3, 15, 18, 74, 155/4,161 ve 162. maddeleri, Gümrük Yönetmeliğinin 424, 431. maddelerine atıfta bulunularak, Türkiye’de serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanan ya da tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilen eşyanın, serbest bölgeye ihracat beyannamesiyle gönderilmesi durumunda, serbest dolaşımda olduğunun tevsiki için gümrük statü belgesinin düzenlenmesi gerektiği açıklanmıştır.
     
  • Serbest bölgelerin Türkiye Gümrük Bölgesinin bir parçası olduğu da dikkate alınarak, Türkiye’de serbest dolaşımda olduğunu gösteren gümrük statü belgesi eşliğinde ihracat beyannamesiyle serbest bölgeye konulan eşyanın; değişikliğe uğramadan Türkiye’ye ithalinde ya da serbest bölgede üretimde kullanılmasını müteakip nihai ürünün ithalinde vergilendirmenin girdiler üzerinden talep edilmesi halinde, gümrük vergileri tahsil edilmeksizin işlemlerin gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Genelge

Saygılarımızla,

 

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.