Numara : 41
Tarih : 5.4.2024

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2024/41

Konu: YYS Başvurularında Kullanılacak Olan Elektronik Soru Formunda Bazı Değişiklikler Yapıldı

Ticaret Bakanlığı, YYS Başvurularında Kullanılacak Olan Elektronik Soru Formu güncellenmiştir.

Bu sürümde;

  • “1. FİRMA BİLGİLERİ” kısmında yer alan 1.9 sorusunda, firma kendi tesislerine ilişkin bilgilerde belirtilecek olan her bir tesis için "Tesiste C Tipi Antrepo Var Mı?" kısımlı alan eklenmiştir,
  • “4. ARŞİV SİSTEMİ” kısmında yer alan  "B. Arşiv İçin Dışarıdan Hizmet Alınması" başlığı altında yer alan "Arşiv için dışarıdan hizmet alınmamaktadır." seçeneği işaretlendiğinde firmanın 4.4 sorusunu cevaplama zorunluluğunu kaldıracak düzenlemeler yapılmıştır,
  • Kapalı olması gerekirken çeşitli durumlarda kapanmayan kimi soruların doğru bir şekilde kapanması sağlanmıştır,
  • Yazılı Usul Belgesi, Paragraf/Madde No, Sayfa No belirtimleri yapılamayan sorularda düzeltmeler gerçekleştirilmiştır,
  • “13. Bölüm” kapsamında belirtilecek olan tesisler "İlave İzin ve Yetkilere İlişkin Talepler" alanından çıkarılmıştır,
  • Soruların "Uygulanamaz" seçenekleri tekrar gözden geçirilmiştir,
  • 24 Eylül 2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca izinli gönderici yetkisine ilişkin yetki talep kutuları ve açıklamalar kaldırılmıştır,
  • Birtakım etkileşimli form iyileştirmeleri ve hata giderimleri yapılmıştır,
  • Soruların sayısı, içeriği, başlığı veya sıralaması değişmemiştir,
  • Herhangi bir soru çıkarılmamıştır.

Daha önce V3.3.1 sürümü soru formunu dolduran fakat başvurularını henüz sunmamış olanların, mevcut yanıtlarını yeni sürüm formdaki aynı başlık, isim ve sıradaki alanlara aktarmaları mümkündür.

Bu çerçevede, 05.04.2024 tarihi sonrasında yapılacak yeni YYS başvuruları ekinde V3.3.2 sürümü soru formunun yer alması gerekmekte olup, V3.3.1 ya da daha eski sürümdeki soru formları kabul edilmeyecektir. Söz konusu tarihten önce sunulmuş YYS başvuruları ekinde yer alan V3.3.1 soru formları kabul edilecek olup anılan başvurular için yeni versiyon soru formu sunulmasına gerek yoktur.

Güncel Soru Formuna aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

YYS Soru Formu V3.3.2

 

Saygılarımızla,

 

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.