Numara : 38
Tarih : 21.3.2024

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2024/38

Konu: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/1)

21 Mart 2024 Tarihli ve 32496 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/1) ile aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

GTİP

 

Eşyanın Tanımı

Yeni Gözetim Kıymeti:

Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)

Eski Gözetim Kıymeti:

CIF Kıymet (ABD Doları/Ton)

 

3926.40.00.00.11

Kıymeti veya yarı kıymetli taş taklitleri (bir mesnete monteli olsun olmasın)

 

15

 

15.000 ABD Doları/Ton/Brüt

3926.90.97.90.14

Kelepçeler

3

3.000 ABD Doları/Ton/Brüt

 

3926.90.97.90.18

Diğerleri (Yalnız plastikten mamul boncuklar)

 

5,5

3.000 ABD Doları/Ton/Brüt

Diğerleri (Plastikten mamul boncuklar hariç)

 

3

3.000 ABD Doları/Ton/Brüt

*Kilogram: Brüt Ağırlık

Belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Gümrükler Tek Pencere Sistemi (Sistem) kapsamında Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sayfasında (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-Hizmetler” ve “E-İşlemler” altındaki “İthalat Belge İşlemleri” bölümünde yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” kısmında elektronik imza ile yapılır. Ayrıca, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de başvurulabilir.

Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen kıymet, 4458 sayılı Kanunun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

31/10/2007 tarihli ve 26686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/30) yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer. (20 Nisan 2024)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/1)

Saygılarımızla,

 

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.