Numara : 37
Tarih : 20.3.2024

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2024/37

Konu: İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/5)

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu soruşturma sürecinde varılan tespitler ışığında aşağıda yer alan tabloda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve eşya tanımları belirtilen ürünlerin ithalatında 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, 200 gün süreyle geçici önlem uygulanmasına, geçici önlemin “ton başına 200 ABD Doları” tutarında ek mali yükümlülük olarak belirlenmesine, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşmasının 9.1 inci maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Önlem, ilgili Cumhurbaşkanı Kararının yürürlüğe girmesiyle uygulanmaya başlar.

Sıra

GTİP

Ürün Tanımı

Ek Mali Yükümlülük ($/ton)

1

4805.11.00.00.00

Yarı kimyasal odun selülozlu ondüle (fluting ) kağıdı; birincil elyaf, kuşe edilmemiş veya sıvanmamış, rulo veya tabaka

200

2

4805.12.00.00.00

Yarı kimyasal saman selülozlu ondüle (fluting) kağıdı; birincil elyaf, kuşe edilmemiş veya sıvanmamış, rulo veya tabaka

200

3

4805.19.10.00.00

Diğer birincil elyaf ondüle (fluting) kağıdı; wellenstoff, kuşe edilmemiş veya sıvanmamış, rolü veya tabaka halinde

200

4

4805.19.90.00.00

Diğer birincil elyaf ondüle (fluting) kağıtlar ve kartonlar; kuşe edilmemiş veya sıvanmamış, rulo veya tabaka halinde

200

5

4805.24.00.00.00

İkincil elyaf yüzey kağıtlar ve kartonlar (testlayner); m2<=150gr, kuşe edilmemiş veya sıvanmamış, rulo veya tabaka

200

6

4805.25.00.00.00

İkincil elyaf yüzey kağıtlar ve kartonlar (testlayner); m2>150gr, kuşe edilmemiş veya sıvanmamış, rulo veya tabaka

200

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/5)

Saygılarımızla,

 

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.