Numara : 35
Tarih : 19.3.2024

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2024/35

Konu: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlandı (Tebliğ No: 2024/9)

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararın 11 inci maddesi çerçevesinde Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Krallığı, Hırvatistan Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı menşeli/çıkışlı 8541.43.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “Bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler” ithalatının aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere, 15/9/2023 tarihli ve 32310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/26) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ithalatta diğer firmalar için uygulanan dampinge karşı önlem tutarında teminata bağlanmasına karar verilmiştir.

GTİP

Eşya Tanımı

Menşe/Çıkış Ülke

Teminat Tutarı (ABD doları/m²)

 

 

8541.43.00.00.00

Bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler

Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti

Malezya

Tayland Krallığı

Hırvatistan Cumhuriyeti

Ürdün Haşimi Krallığı

 

 

25

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararın 11 inci maddesi çerçevesinde, soruşturma sonucunda önlem uygulanmasına karar verilmesi halinde teminatlar hazineye irat olarak kaydedilir. Soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına karar verilmesi halinde teminat uygulamasına son verilir ve alınan teminatlar iade edilir. 

Tebliğ yayımını takip eden yedinci gün (26.03.2024) yürürlüğe girecektir. 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/9)

 

Saygılarımızla,

 

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.