Numara : 31
Tarih : 29.1.2024

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2024/31

Konu: Geçici ithalat rejimi kapsamında ülkemize getirilen bazı eşyanın rejim hak sahiplerince mevzuata aykırı olarak kendi kullanımları haricinde başka firmalara kiralandığı veya kullandırıldığı

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 22.01.2024 tarihli 93186898 sayılı yazı ile; geçici ithalat rejimi kapsamında ülkemize getirilen bazı eşyanın rejim hak sahiplerince mevzuata aykırı olarak kendi kullanımları haricinde başka firmalara kiralandığı veya kullandırıldığı bilgisi alınmıştır.

Geçici ithalat rejimin uygulanabileceği durumlar 2009/15481 sayılı Karar eki 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar ile düzenlenmiştir.

Karar'ın 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında, geçici ithalat rejimi kapsamındaki eşyanın kiralanamayacağı, ödünç verilemeyeceği, bir başkasının kullanımına bırakılamayacağı ve satılamayacağı düzenlenmiş olup, geçici ithal eşyasının belirtilen işlemlere konu edilmesi halinde rejim ihlali söz konusu olmakta ve Kanunun 238 inci maddesi uyarınca cezai işlem uygulanması gerekmektedir.

Gümrük Yönetmeliğinin 381 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları:

  • "(1) Geçici ithaline izin verilen eşya, rejim altında kaldığı süre içinde giriş ayniyetine ve tahsis amacına uygun olarak tahsis edildiği yerde kullanılmak zorundadır.”
  • "(3) Gümrük idareleri rejim süresi içerisinde değişik aralıklarla eşyanın tahsis yerinde, tahsis amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetleme hakkına sahiptir."

Geçici ithalat rejimine ilişkin olarak;

  • Geçici ithalat izin başvurularının gümrük idarelerince değerlendirilmelerinde yukarıda belirtilen hususlara azami dikkat gösterilmesi ve izin belgelerinde eşyanın tahsis yeri ve tahsis amacının belirtilmesi,
  • Faaliyet konusu sadece kiralama olan (vinç kiralama, otomobil kiralama, iş makinesi kiralama vb.) firmalarca yapılan geçici ithalat izin başvurularının kabul edilmemesi,
  • Rejim süresi içerisinde eşyanın tahsis yerinde ve tahsis amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının değişik aralıklarla denetlenmesi,
  • Rejim ihlali yapıldığının tespit edilmesi halinde mevzuat uyarınca gereğine tevessül edilmesi hususunda;

koşullarına uygun olması gerekmektedir.

 

Saygılarımızla,

 

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.