Numara : 29
Tarih : 9.1.2024

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2024/29

Konu: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

09/012024 tarihli ve 32424 sayılı Resmi Gazete’de “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı.

Bu Yönetmelik ile;

  • Gümrük Yönetmeliğinin 121 inci maddedesinde yer alan ve beyanname düzeltme işlemlerinde belirli koşullarda cezaya hükmedilmemesini sağlayan "... herhangi bir cezai işlem uygulanmaz." ibaresi kaldırılmış ve tüm beyanname düzeltme işlemlerinde ceza kesilmesinin önü açılmıştır.
  • Gümrük Yönetmeliğinin 333 üncü maddesi çerçevesinde yapılan devir işlemlerinde zaman zaman antrepolarda farklı uygulamalar söz konusu olabilmekteydi. Getirilen yeni düzenleme ile devir işlemlerinden sonra devralan tarafından eşyanın gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ya da yeni bir antrepo beyannamesi verilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Özellikle devirden devir işlemlerinde mutlaka her kim devir alıyorsa mutlaka Antrepo beyannamesi verilmesinden sonra yeni devrin yapılması sağlanmıştır.
  • Gümrük Yönetmeliği 380 inci maddesi çerçevesinde Tam ve Kısmi muafiyet suretiyle yapılacak Geçici İthalat işlemlerindeki süre uzatımlarında YYS firmaları ile bir önceki takvim yılı içerisinde beş milyon ABD Dolarının üzerinde ihracat yapan firmalar için 24 aylık süreleri aşan uzatım taleplerinde 9 aylık ek süre tanınması sağlanmıştır.

Gümrük Yönetmeliğinin EK.82' sine aşağıdaki maddeler eklenmiştir;

  • "58.Yönetmeliğin 333 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca antrepo içinde devredilmiş olan eşya için yeni bir antrepo beyannamesi verilmeden söz konusu eşyanın antrepoda başka bir devre konu olması.
  • 59.Yönetmeliğin 557 nci maddesinde sayılanlar (görevli memur, hizmetli ve işçilerle, bunların amir ve denetçilerinden ve gümrük ve ticaret müfettişi ve müfettiş yardımcıları ile gümrük idare amirleri veya yetkili kılınacak görevlilerden, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ile gümrük müşavirleri ve yardımcılarından, eşya sahipleri veya adlarına harekete yetkili olanlardan ve gümrük idaresince izin verilen şahıslardan başka kimse giremez.) dışındaki kişilerce geçici depolama yeri ve/veya antrepolara gümrük idaresinin izni çerçevesinde girilmesi yükümlülüğüne işleticinin uymaması."

İlgili Yönetmeliğe aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz:

 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Saygılarımızla,

 

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.