Numara : 27
Tarih : 1.1.2024

 

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2024/27

Konu: Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/10) Yayımlandı

31 Aralık 2023 tarihli ve 32416 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de “Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2024/10)” yayımlandı.

- Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

- Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-işlemler” kısmında yer alan “Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması” bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin bilgi ve Ek-2’nin birinci ve ikinci maddelerinde belirtilen belgeleri yükleyerek başvurusunu yapar.

- 3926.90.97.90.17 GTİPli "diş kaşıyıcılar" Tebliğ kapsamından çıkarılmıştır.

- 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında 18100099110115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

- Geri gelen eşyanın ithalatında 24100099910333534943036 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir. 

Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/10)

 

Saygılarımızla,

 

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.