Numara : 26
Tarih : 1.1.2024

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2024/26

Konu: Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/5) yayımlandı

31 Aralık 2023 tarihli ve 32416 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de “Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/5)” yayımlandı.

Bu Tebliğin hükümleri Ek-7’de yer alan 0802.22.00.00.00, 0802.52.00.00.00, 0804.10.00.00.00, 0804.20.90.00.19, 0806.20.10.00.00, 0806.20.30.00.00, 0806.20.90.00.00, 0813.10.00.00.00, 0901.11.00.00.00, 1212.91.20.00.00, 2403.91.00.00.00 ve 2403.99.90.00.00  GTİP’li ürünlerin ithalatında 31/3/2024 tarihine kadar uygulanmayacakır.

Ek-7’de yer alan 84.32, 84.33, 84.36 ve 87.01 tarife pozisyonundaki ürünlerin kullanılmamış ürün olması veya tarım ve ormancılıkta kullanılmayacak olması halinde Gümrük Beyannamesinin 44 nolu hanesine 20141526384562143265110 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilecektir.

Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/5)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.