Numara : 63
Tarih : 20.4.2023

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2023/63

Konu: Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararda (2016/9073 sayılı BKK) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar No: 7109) ve ABD Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanması Hakkında Kararda (2018/11973 sayılı BKK) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar No: 7110) yayımlandı. 

19 Nisan 2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararlar ile:

2016/9073 sayılı BKK’nin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmış, aynı kararla ilgili kararın mülga geçici 2 nci madde hükümlerinde belirtilen biçimde hakkında bu değişiklik tarihinden önce dahi olsa özet beyan verilen eşyalara ilişkin Gümrük Beyannamelerinin 30 gün içerisinde tescil edilmesi halinde özet beyan kapsamındaki eşyalara ek mali yükümlülük uygulanmayacağına ilişkin geçici madde 2 eklenmiş (7109); 

2018/11973 sayılı BKK’nin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış, aynı kararla ilgili kararın mülga geçici 1 nci madde hükümlerinde belirtilen biçimde hakkında bu değişiklik tarihinden önce dahi olsa özet beyan verilen eşyalara ilişkin Gümrük Beyannamelerinin 30 gün içerisinde tescil edilmesi halinde özet beyan kapsamındaki eşyalara ek mali yükümlülük uygulanmayacağına ilişkin geçici madde 1 eklenmiştir (7110).

Söz konusu değişiklikler, kararların yayım tarihinde (19.04.2023) yürürlüğe girer.

Söz konusu Kararlara aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz. 

 

Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar No: 7109)

 

ABD Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar No: 7110)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.