Numara : 61
Tarih : 11.4.2023

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2023/61

Konu: Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10) Yayımlandı

11.04.2023 tarihinde 32160 sayılı Resmi Gazete’de “Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10)” yayımlandı.

Bu Tebliğ ile A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerinin kabulü, vize edilmesi ve sonradan kontrolü ile menşe şahadetnamelerinin kabulü ve sonradan kontrolü ile ilgili olarak gümrük idareleri, ithalatçılar, ihracatçılar ve kanunî temsilcileri, ticaret ve/veya sanayi odaları, ihracatçı birlikleri veya esnaf ve sanatkâr odaları birlikleri tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Tebliğde aşağıdaki hususlarda açıklamalara yer verilmiştir:

1) İthalatta Yapılacak İşlem ve Kontroller

- İthalatta ibraz edilen belgelerin gümrük müdürlüğünce kontrolü

- İthalattan sonra ibraz edilen belgeler

2) İhracat Sırasındaki İşlem ve Kontroller

- İhracat sırasında ibraz edilen belgelerin gümrük müdürlüğünce kontrolü

- Serbest dolaşım ve menşe kavramlarının ayrımı

- İhracatta düzenlenen belgelerin gümrük müdürlüğünce vizesi

- Sonradan verilen ve/veya ikinci nüsha belgeler

3) İthalatta İbraz Edilen Belgelerin Sonradan Kontrolü

- İnternet üzerinden yapılan sorgulama işlemleri

- İthalat esnasında sonradan kontrol talebinde bulunulması

- İthalat gerçekleştikten sonra sonradan kontrol talebinde bulunulması

- Sonradan kontrolün sonuçlandırılması

4) İhracatta Düzenlenmiş Olan Belgelerin Sonradan Kontrolü

- Talep üzerine yapılan sonradan kontrol işlemleri

- Sonradan kontrolün sonuçlandırılması

- INF4 Bilgi Formlarının düzenlenmesi

5) Çeşitli ve Son Hükümler

- Serbest bölge veya antrepoya konulan eşya

- Dahilde işleme rejiminde kullanım harici kalan eşyanın serbest dolaşıma girişi

- İthal edilmiş ve kullanılmış eşyanın Avrupa Birliği’ne ihracı

 

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

 

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlşamalar) (Seri No: 10)

 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.