Numara : 58
Tarih : 11.4.2023

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2023/58

Konu: Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalata İlişkin 2023/9 Sayılı Genelge

Gümrükler Genel Müdürlüğünce, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında serbest bölgelerden tamir amaçlı ithalata ilişkin 4/4/2023 tarihli ve 2023/9 sayılı Genelge yayımlandı. 

Genelgeye göre;

  • Serbest bölgelerde yerleşik firmaların serbest bölge işlem formunda demirbaş olarak kayıtlı eşyasının tamir ve bakım amacıyla dahilde işleme rejimi kapsamında sözlü beyan ile geçici ithal edilmek istenilmesi halinde, yükümlüden ayrıca dahilde işleme izni talep edilmeyecektir.
     
  • İzne ilişkin tüm işlemler elektronik ortamda düzenlenen sözlü beyan formu üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda yapılacak tamir ve bakım işlemine ilişkin izin, işleme faaliyetini yapan veya yaptıran kişinin talebi üzerine Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik firmalara verilebileceği gibi, 4458 sayılı Gümrük  Kanunu'nun 110 uncu maddesinin üçüncü fıkrası  (ticari nitelikte olmayan dahilde işleme amaçlı ithalat için Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilere de izin verilmesi mümkün)  uyarınca serbest bölgede yerleşik olan firmanın talebi üzerine kendisine de verilebilecektir. İznin serbest bölgede yerleşik firma tarafından alındığı durumlarda, sözlü beyanın “açıklamalar” hanesine Türkiye Gümrük Bölgesinde tamir ve bakım işlemini yapacak firmaya ait bilgilerin kaydedilmesi gerekmektedir.
      
  • Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin teminat serbest bölge işleticisi tarafından toplu teminat olarak da verilebilecektir.
       
  • Teminatın ilgili serbest bölge işleticisi tarafından verilecek toplu teminat kapsamında gerçekleştirilmesi halinde, serbest bölge işleticisinin vereceği teminattan yararlanacak firma/firmalar, işletici tarafından ilgili Gümrük Müdürlüğüne bildirilecektir. Bu şekilde ilgili Gümrük Müdürlüğüne bildirilmiş olan firmalardan, işleticinin vereceği teminat dışında ayrıca bir teminat aranmayacaktır.

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz.

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat 2023/9 Sayılı Genelge

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.