Numara : 55
Tarih : 6.3.2023

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2023/55

Konu: Birleşik Krallık STA/ Türkiye’de Düzenlenen Menşe Beyanlarında Kullanılan Onaylanmış İhracatçı Numaraları Hakkında Yazı Yayımlanmıştır

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 01.03.2023 tarihli 82303728 sayılı Yazı ile; Türk ihracatçıların Türkiye-Birleşik Krallık STA kapsamında düzenledikleri menşe beyanlarında (olması halinde) onaylanmış ihracatçı numaralarını girmeleri, ıslak imza zorunluluğundan muaf tutulmalarına imkan tanındığı bilgisi verilmiştir. Onaylanmış ihracatçı numarası bulunmayan ihracatçıların düzenledikleri menşe beyanlarını normal usulde ıslak imzalamaları gerekmektedir.

Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi Düzenleme ve Vize Etme İzni Yetki Numarası ise yalnızca basitletştirilmiş usulde hazırlanan A.TR Dolaşım Belgelerinde kullanılması gereken bir numara olup, herhangi bir menşe beyanı üzerinde yer alması uygun görülmemektedir.

İhracatta düzenlenecek menşe beyanları üzerinde, "Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği" kapsamında Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ile bu statü kapsamında "Eşyanın Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı veya EUR.MED Fatura Beyanı Düzenleme" iznine hak kazanan firmaların mezkur Yönetmeliğin Ek-14’ünde yer alan numara ile Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No:7) hükümleri uyarınca verilen “kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleme yetkisi”ni içerir “Onaylanmış İhracatçı Yetki Belgesine” sahip firmaların onaylanmış ihracatçı numaralarının yazılabileceği değerlendirilmektedir.

Söz konusu Yazıya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz: 

Birleşik Krallık STA/Türkiye’de Düzenlenen Menşe Beyanlarında Kullanılan Onaylanmış İhracatçı Numaraları Hakkında Yazı 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.