Numara : 54
Tarih : 1.3.2023

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2023/54

Konu: İstisnai Kıymetle Beyan Formu Hakkında Yazı Yayımlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 12.01.2023 tarihli 81873396 sayılı Yazı ile; İstisnai Kıymetle Beyan Formuna ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderilen 28.02.2023 tarihli ve 83200252 sayılı yazıda; istisnai kıymetle beyana ilişkin daha önce izin başvurusu yapılarak uygun görülen ve ithalat/tamamlayıcı beyan süreci devam eden başvuruların, form üzerinde yapılan teknik düzenlemeler nedeniyle, Tek Pencere Sistemi üzerinden yükümlüsünce elektronik sisteme aktarılma süresinin 01.05.2023 tarihine kadar uzatıldığı belirilmiştir.

Söz konusu Yazıya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz: 

İstisnai Kıymetle Beyan Formu Hakkında Yazı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.