Numara : 51
Tarih : 23.2.2023

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2023/51

Konu: Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün Birleşik Krallık Menşeli İthalatlarda Menşe Beyanında Bulunması Gereken EORI Numarası Hakkında Yazısı Yayımlandı

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine muhatap 15.02.2023 tarihli ve 82812130 sayılı yazısında Birleşik Krallık (“BK”) ve Türkiye Cumhuriyeti (“TC”) arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (“STA”) kapsamında gerçekleşen tercihli tarife taleplerinin konuya ilişkin mevzuat hükümlerine uygun olması ve söz konusu işlemlerde menşe ispat belgesi olarak “menşe beyanı” kullanılması gerektiğini hatırlatılmış; ilgili menşe beyanlarında bulunan EORI (Economic Operators Registration and Identification Number; Ekonomik Operatörler Kayıt ve Kimlik Numarası) numarasının münferit kutusunda bulunması gerektiği, aksi taktirde ilgili beyanın Bakanlıkça kabul edilemeyeceği; EORI numarası hiç bulunmayan beyanların ise doğrudan reddedileceği, menşe beyanındaki herhangi bir hatanın ise BK Gümrük İdaresince düzeltilemeyeceğini belirtmiştir. 

Söz konusu yazıya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün Birleşik Krallık Menşeli İthalatlarda Menşe Beyanında Bulunması Gereken EORI Numarası Hakkında Yazısı 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.