Numara : 50
Tarih : 23.2.2023

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2023/50

Konu: Dâhilde İşleme Rejimi (“DİR”) Tebliği’nde (İhracat: 2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Yazı Yayımlandı

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2.02.2023 tarihli ve 82489000 sayılı yazı ile 1.02.2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve “Dâhilde İşleme Rejimi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” tarafından düzenlenen ve belge süresinin yarısını aşamayacak süre uzatımı başvurularının, 1.8.2023 tarihine kadar gerçekleştirilmiş olması kaydıyla, 2006/12 tarafından öngörülen süre uzatım hükümlerinden (Tebliğ’in 21 ilâ 27nci maddeleri) bağımsız olarak yürütüleceği duyurulmuştur.

Söz konusu yazıya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz.

Dâhilde İşleme Rejimi (“DİR”) Tebliği’nde (İhracat: 2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Yazı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.