Numara : 46
Tarih : 3.2.2023

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2023/46

Konu: Yetkilendirilmiş Yükümlülerin Beyannameye Eklenecek Belge İşlemleri Hakkında Yazı Yayımlandı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 02.02.2023 tarihli E-73421605-708.99-00082478252  sayılı Yazı ile; Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin, 03.01.2023 tarihli ve 32062 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişik üçüncü fıkrasına istinaden;

• Beyannamenin 44 no.lu kutusunda Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ilgili belgeler her durumda beyan edilecek, 

• İhracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannamelerinde; muayene türünün sarı veya kırmızı hat olarak belirlendiği durumlarda 44 no.lu kutuda beyan edilen belgeler taranarak beyannameye eklenecek, 

• İhracat ve antrepo rejimleri haricindeki gümrük beyannamelerinde; muayene türünün sarı veya kırmızı hat olarak belirlendiği durumlarda 44 no.lu kutuda beyan edilen belgeler gümrük beyannamesi ile birlikte gümrük idaresine ibraz edilecek, 

• Tüm rejimler itibarıyla, beyannamenin 44 no.lu kutuda beyan edilen söz konusu belgelerin, muayene türü yeşil hat olarak belirlenen gümrük beyannamelerine tarama suretiyle eklenmesine gerek bulunmayacaktır.

 

Söz konusu Yazı’ya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz: 

Yetkilendirilmiş Yükümlülerin Beyannameye Eklenecek Belge İşlemleri Hakkında Yazı

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.