Numara : 44
Tarih : 30.1.2023

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2023/44

Konu: Antrepoda Kağıtsız Beyanname Hakkında Yazı Yayımlanmıştır

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 31.01.2023 tarihli E-73421605-708.99-00082413459 sayılı Yazı ile; 03.01.2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3'üncü maddesi uyarınca, 01.02.2023 tarihi itibarıyla antrepo beyannameleri kağıt ortamında düzenlenmeyecek olup beyanname eki belgelerin tamamen elektronik olarak ibraz edilmesi gerekecektir.

Bu kapsamda Bakanlığımız Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 2023/1 Sayılı Genelgesi ile e-Antrepo Beyannamesine ilişkin satış tutarı belirlenmiştir.

Söz konusu Yazı ’ya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

 

 

Antrepoda Kağıtsız Beyanname Hakkında Yazı

 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.