Numara : 40
Tarih : 30.1.2023

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2023/40

Konu: Bazı Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatı Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

28.01.2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yönetmelik ile; Bazı Zararlı Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesinin uygulanması amacıyla söz konusu zararlı kimyasalların ihracı ve ithaline ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bu doğrultuda;

·    Yönetmelik EK – 1 ve EK – 2’de listelenmiş kimyasallar, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik’in üçüncü bölümünde belirtilen etiketleme hükümlerine tabi olmakla birlikte mezkûr ürünlerin ithalat / ihracatında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na (“Bakanlık”) Yönetmelik’te belirtilen şartlar dâhilinde, her sene 31 Mart tarihine kadar bir önceki seneye ilişkin ihracat rakamlarının bildirilmesi suretiyle, ithalatçı / ihracatçı tarafından bildirimde bulunulacağı,

·       Bakanlık’ın sözleşme yürütme organına yapacağı bildirimlerin bilgi yükü yönüyle yetersiz kalma ihtimali karşısında hakkında bildirimde bulunulacak kimyasalın ithalatçısı / ihracatçısından Bakanlıkça bilgi talebinde bulunulabileceği ve ilgili bilgi talebinin altmış gün içerisinde ithalatçı / ihracatçı tarafından karşılanması gerektiği,

·       Yönetmelik EK – 1 ve EK – 2’de belirtilen kimyasalları ihracı için Yönetmelik’in EK – 3’ünde belirtilen bilgilerin (Kimyasalın ve karışımın kimliği; ihracat ile ilgili öngörülen tarih, öngörülen ihracat miktarı, hedef ülkede ürünün zararlılık konumu, ve ulusal yetki mercii adresleri / iletişim bilgileri gibi) sağlanması gerektiği ve

·       Yönetmelik EK – 6’da belirtilen kimyasalların ihracının yasak olduğu

belirtilmiştir.

Yönetmelik, yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Yönetmelik’e ve eklerine aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz.

Bazı Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatı Hakında Yönetmelik

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

 

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.