Numara : 38
Tarih : 30.1.2023

 

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

 

NO: 2023/38

 

 

Konu: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2023/2) Yayımlanmıştır

 

 

27.01.2023 tarihinde 32086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ (2023/2) ile; 8541.42.00.00.00 GTİP’te yer alan bir modül halinde birleştirilmemiş veya panolarda düzenlenmemiş fotovoltaik hücrelerin ithalatında kıymet bazlı gözetim uygulamasının getirildiği bildirilmiştir.

Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürülüğe girecektir.

 

 

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2023/2)

 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.

 

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.