Numara : 101
Tarih : 28.12.2023

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2023/101

Konu: Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair 7846 Sayılı Kararda Değişiklik Yapıldı

Hatırlanacağı üzere, 24/11/2023 tarihli ve 32379 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7846 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ithalatta gözetim uygulaması, korunma önlemleri ve dampinge karşı vergi gibi uygulamalar kapsamında hesaplanan KDV’nin indirim hakkı kaldırılmıştır. (İlgili sirküler için tıklayınız.)

28.12.2023 tarihli 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8000 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 24.11.2023 tarihinden önce ithalat bedelinin bankacılık sistemi üzerinden ödendiği tevsik edilen malların en geç 01.04.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithal edilmesi durumunda 7846 sayılı Karar hükümlerinin uygulanmayacağı ve ithalat nedeniyle hesaplanan KDV'nin tümünün indirilebileceği düzenlenmiştir.

Değişiklik 24.11.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

İlgili Karara aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz:

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8000)

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.