Numara : 322
Tarih : 30.11.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/322

Konu: ÜTS Kaydı Hakkında Yazısı Yayımlandı

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 29.11.2022 tarihli ve 80272622 sayılı yazısında; herhangi bir eşyanın, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 22 nci sırasında sayılan "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" ve "İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" hükümlerine tabi olan cihazlardan olup olmadığının, açık devlet verisi olarak herhangi bir kullanıcı hesabı gerekmeksizin tüm kullanıcıların erişebileceği " https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/vatandas#/ " linkinde yer alan ÜTS Bilgi Bankasından ürün barkodu, marka, model vb. bilgiler ile sorgulama yapılmak suretiyle tespit edilebileceğinin anlaşıldığı, bu bağlamda, söz konusu Yönetmeliklerin hükümlerine tabi olan ve bunlara göre "cihaz" olarak adlandırılan tüm eşyaların anılan BKK eki (II) sayılı listenin 22 nci sıra kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu yazıya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz.

ÜTS Kaydı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye. 

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.