Numara : 321
Tarih : 30.11.2022

 GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/321

 

Konu: Birleşik Krallık STA Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 27.11.2022 tarihli 80353556 sayılı dağıtımlı yazıda; daha önceki Yazı’ larına atıf yapılarak Türkiye – Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında, Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye yapılan ihracatta Birleşik Krallık’ta yerleşik ihracatçılar tarafından düzenlenen menşe beyanlarında metindeki ilgili alana EORI numarasının girilmesinin zorunlu olduğu ve STA’da REX numarasına ilişkin herhangi bir atıf bulunmamasına rağmen, STA kapsamında Birleşik Krallığa ihracat yapmak isteyen ihracatçılarımızın düzenledikleri menşe beyanlarına REX numarası yazma yönünde taleplerinin bulunduğu ve söz konusu talebin uygun görülmediği ifade edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Bakanlık tarafından Birleşik Krallık Gümrük idaresine bildirimde bulunulduğu ve Birleşik Krallık Hükümeti resmi internet sayfasındaki “Türkiye ile Ticaret” sekmesinin güncellendiği ve aşağıdaki bilginin eklendiği belirtilmiştir.  

“- EORI numarası girilmesi uygulaması, yalnızca Birleşik Krallık’ta yerleşik ihracatçılara mahsus olup, Türk ihracatçılardan bu yönde bir talepte bulunulamaz.

- Türkiye – Birleşik Krallık STA kapsamında, her iki taraf için de REX numarası girilmesi şeklinde bir uygulama söz konusu değildir.”

Bu çerçevede, Birleşik Krallık’taki müşterilerinden halen bu yönde talepler gelmesi halinde; STA Menşe Protokolü’nün yanı sıra, ilgili internet sayfasının da referans gösterilebileceği değerlendirilmiştir.

Söz konusu Dağıtımlı Yazı’ya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

Birleşik Krallık STA Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye. 

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.