Numara : 318
Tarih : 26.11.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/318

Konu: 6417 Sayılı Karar Yayımlandı.

24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karar’da; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listedeki 87.03 GTİP numaralı mallardan “- Diğerleri” satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının aşağıdaki şekilde tespit edildiği bildirilmiştir.

Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

6417 Sayılı Karar

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.