Numara : 316
Tarih : 26.11.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/316

 

Konu: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2022/35) Yayımlandı

23.11.2022 tarihli ve 32022 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile; yerli üreticiler tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli, 4011.20.90 GTP’si ve 4011.70.00.00.00, 4011.80.00.00.00, 4011.90.00.00.00 GTİP’leri altında sınıflandırılan “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)” ürünü ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

Mevcut önlem olarak, ÇHC menşeli "otomobil, hafif ticari araç, ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri" (kauçuktan yeni dış lastikler) ithalinde CIF bedelin %60’ı oranında dampinge karşı kesin önlem uygulanmaktadır. 

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2022/35) 

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye. 

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.