Numara : 315
Tarih : 16.11.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/315

Konu: Kullanılmış Tarım Makinelerinin Japonya'ya İhracatı Hakkında Sirküler Yayımlandı.

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yayımlanan 10.11.2022 tarihli 70430465-TİM.OAİB.GSK.ARG1.2022/258-10688 sayılı sirküler ile, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir yazısına atıf yapılarak Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı'nın Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Sağlık ve Bitki Sağlığı (SPS) Önlemlerinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşması boyutunda “Japonya Bitki Koruma Kanununun Uygulanmasına” İlişkin revizyonların 30.10.2022 tarihinde Japonya Resmî Gazetesi'nde yayınlandığı, 01.04.2023'te yürürlüğe gireceği bildirilmiştir.

Söz konusu yazı ile Tablo 1-2 Madde 25'de kullanılmış tarım makinelerine ilişkin ihtiyaç bulunduğu ve yapılan bu değişikliklerle birlikte Japonya tarafından ithal edilecek aşağıdaki GTİP kodları paylaşılan kullanılmış tarım makineleri için yürürlüğe giriş tarihi itibarıyla Japonya tarafından "Bitki Sağlık Sertifikası" talep edileceği belirtilmiştir.

8432.10-000 (8432.10), 8432.21-000 (8432.21), 8432.29-000 (8432.29), 8432.31-000
(8432.31), 8432.39-000 (8432.39), 8432.41-000 (8432.41), 8432.42-000 (8432.42), 8432.80-
000 (8432.80) (Sadece tarım, bahçecilik veya ormancılık için), 8433.20-000 (8433.20),
8433.30-000 (8433.30), 8433.40-000 (8433.40), 8433.51-000 (8433.51), 8433.52-000
(8433.52), 8433.53-000 (8433.53), 8433.59-000 (8433.59), 8701.10-000 (8701.10), 8701.30-
000 (8701.30) (Sadece tarım için), 8701.91-010 (8701.91), 8701.92-010 (8701.92), 8701.93-
011 (8701.93), 8701.93-012 (8701.93), 8701.94-010 (8701.94), 8701.95-010 (8701.95).

Söz konusu Sirküler’ e aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

Kullanılmış Tarım Makinelerinin Japonya'ya İhracatı Hakkında Sirküler

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.


Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.