Numara : 314
Tarih : 16.11.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/314

Konu: Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gümrük Vergisi Muafiyeti Hakkında Yazı Yayımlandı

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 09.11.2022 tarihli 79875710 sayılı yazıda; “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın 9’uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları ile anılan Karara “Ek-8: Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesi”nin eklendiği belirtilmiştir. Söz konusu mevzuat düzenlemesi ile ilgili olarak tüm gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine, Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamında desteklerin başlangıç tarihi olarak yatırıma başlama tarihinin baz alındığı, bunun müracaat tarihi ile aynı olduğu, söz konusu yatırıma başlama tarihinin ise Tek Pencere Sistemi kapsamında "belgeBaslangicTarihi" adı ile yer aldığı belirtilmiş olup 28.06.2021 tarihli 4191 sayılı Karar ile getirilen hükümlerin 29.06.2021 tarihi ve sonrasında yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerini kapsamakta olduğu ve 29.06.2021'den önce olan yatırım teşvik belgeleri kapsamında revizyon yapılarak Ek-8'de yer alan bir eşyanın yatırım teşvik belgesi kapsamı ithal makine ve teçhizat listesine alınması durumunda bu eşyaya Yatırım Teşvik Belgesinde öngörüldüğü şekilde muafiyet uygulanmasında sakınca bulunmadığı bildirilmiştir.

Söz konusu Yazı’ya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gümrük Vergisi Muafiyeti Hakkında Yazı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.


Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.