Numara : 310
Tarih : 16.11.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/310

Konu: İthalat Denetimleri Hakkında Yazı Yayımlandı

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün 02.11.2022 tarihli ve 00079658767 sayılı yazısında ithalatı can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı, çevre ve tüketicilerin korunması adına risk teşkil edebilecek ürünlerin Bakanlık’ın TAREKS sistemi üzerinden risk esaslı kontrol edildiği belirtilmiştir. 

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetki alanına giren hususlarla ilgili yazıların Gümrük Müdürlüklerince Türk Standartları Enstitüsü'ne yazıldığı görülmüş ve mezkûr yazıların yazılmadan önce Bölge Müdürlüklerine bağlı olan Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlükleri'nden bilgi alınmasında fayda görüldüğü belirtilmiştir.

Söz konusu Yazı’ ya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

İthalat Denetimleri Hakkında Yazı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.