Numara : 308
Tarih : 10.11.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

 NO: 2022/308

Konu: İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı (Karar No: 6369) Yayımlandı.

10.11.2022 tarihli ve 32009 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6369 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile:

• 4811.51.00.90.11 ve 4811.59.00.90.21 GTİP’ lerinde sınıflandırılan gıda ile temas eden plastik sıvanmış, emdirilmiş veya kaplanmış kağıt ve kartonlar (yapışkan olanlar hariç) ithalatında %25 ilave gümrük vergisi getirilmiş,

• 7312.10.41.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan tel ve halatların ithalatında ise ilave gümrük vergisi oranı %5’ den %25’ e çıkarılmıştır.
 
Bu Karar, yayımı tarihini takip eden on beşinci gün (25 Kasım) yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı (Karar No: 6369)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.


Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.