Numara : 305
Tarih : 10.11.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/305

Konu: İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (2022/6) Yayımlandı

09.11.2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ’de; 5402.31, 5402.32.00.00.00, 5402.45, 5402.51 ve 5402.61 Gümrük Tarife Pozisyonları altında sınıflandırılan naylon veya diğer poliamidlerden ipliklerin ithalatında ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları düzenlenmiştir.

Buna göre,
• Tarife kontenjanı miktarının, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için, 6221 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 2.986 ton olarak belirlenmiştir. 
• Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 995 tonu geçemez.
• Her bir gümrük beyannamesi kapsamında dağıtılacak tarife kontenjanı miktarı 15 tonu aşamaz.
• Bir ithalatçı firma tarife kontenjanı kullandıktan sonra beyanname tescil tarihini takip eden 30 gün içinde yeniden kontenjandan faydalanamaz.

Bu Tebliğ 21.11.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz


İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (2022/6)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.
Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.