Numara : 304
Tarih : 4.11.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/304

Konu: GK 241/1 Uygulaması (Dolaşım ve Menşe İspat Belgelerinin Gümrük Beyannamesinin İlgili Kalemlerinde Beyan Edilmesi) Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 02.11.2022 tarihli ve 79519070 sayılı Dağıtımlı Yazı ile, dahilde işleme rejimi kapsamında işlem gören tercihli vergi uygulamasına baz teşkil eden A.TR dolaşım belgesi ve menşe ispat belgesi bilgilerinin, rejim kapsamında tescil edilen ihracat beyannamelerinin ilgili her bir kalemine girilmesi zorunlu olup mevzubahis belgelere ilişkin bilginin beyannamenin 1 inci kalemi dışındaki diğer ilgili kalemlerine girilmemesi halinde, Gümrük Yönetmeliği’nin 82 numaralı ekinin 7 nci maddesi kapsamında Gümrük Kanunu’nun 241 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca ceza tatbik edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Söz konusu Dağıtımlı Yazı’ya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

GK 241/1 Uygulaması (Dolaşım ve Menşe İspat Belgelerinin Gümrük Beyannamesinin İlgili Kalemlerinde Beyan Edilmesi) Hakkında Dağıtımlı Yazı


Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.


Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.