Numara : 298
Tarih : 4.11.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/298

Konu: TPS-İnceleme, Analiz Veya Test Amaçlı Eşya İthalat Ön Başvurusu Hakkında Yazı Yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 01.11.2022 tarihli ve E-73421605-106.05-00079588685 sayılı Yazı’ da; 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnaları düzenleyen 167. Maddesinin birinci fıkrasının sekizinci bendinin (e) alt bendi kapsamında inceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilecek eşya için 2022/13 sayılı Genelge’de öngörülen ön başvuru sürecinin Tek Pencere Sistemi’ ne alındığı belirtilmiştir.

Söz konusu Yazı ’ya aşağıdaki bağlantılar yolu ile ulaşabilirsiniz:
TPS-İnceleme, Analiz Veya Test Amaçlı Eşya İthalat Ön Başvurusu Hakkında Yazı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.