Numara : 295
Tarih : 3.11.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/295

Konu: İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 1.11.2022 tarih ve 1608870 sayılı yazısı ile İhracat Genelgesi’nin “İhracat bedelinin tespiti” başlıklı 10 uncu maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Bazı istisnalar haricinde, genel kural olarak ihracat bedeli dövizlerin (avans dahil) fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde yurda getirilmesi ve İBKB düzenlenmesi halinde ihracat hesabı aracı banka nezdinde kapatılmaktadır.

İhracat bedelinin tespitinde ise Gümrük Beyannamesi (GB)'nin 22 nci hanesindeki değer esas alınmaktadır. Ancak bu hanede belirtilen tutarın mal bedelinin dışında navlun ve/veya sigortayı da kapsaması ve ihracat bedeli olarak 22 nci hanede kayıtlı tutarın faturada kayıtlı tutara eşit olması halinde faturada kayıtlı bedel esas alınmaktadır. GB’nin 22 nci hanesinde kayıtlı tutarın faturada kayıtlı tutardan farklı olması ve GB'nin 22 nci hanesinde kayıtlı olan döviz tutarının ABD doları dışında bir döviz cinsinden olması halinde GB’nin 46 ncı hanesinde ABD doları olarak gösterilen değer dikkate alınmaktadır.

GB'nin 22 nci hanesinde kayıtlı döviz cinsi ile ihracatçıya ödenen döviz cinsinin farklı olması halinde ise kapatma işlemleri için yapılacak hesaplamalarda; fiili ihraç tarihindeki Merkez Bankası çapraz kurları kullanılmaktadır. Bu uygulama Hazine ve Maliye Bakanlığının 1.11.2022 tarih ve 1608870 sayılı yazısı ile 2.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.

Buna göre, kapatma işlemleri için yapılacak hesaplamalarda; GB tescil tarihindeki Merkez Bankası çapraz kurları kullanılacaktır.

Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

İhracat Genelgesi (03/11/2022)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.