Numara : 221
Tarih : 27.7.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/221 

Konu: Öğütücü Bilya İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5880) Yayımlandı

27.07.2022 tarihli 31905 sayılı Resmi Gazete’ de Öğütücü Bilya İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5880) yayımlandı. İlgili Karar ile, 7325.91.00.00.00 ve 7326.11.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında sınıflandırılan Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri eşya ve Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus diğer eşyaların ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde ek mali yükümlülük uygulanacağı belirtilmiştir.

GTİP

EŞYA TANIMI

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK (ABD Doları/Ton)

1. Dönem

2. Dönem

3. Dönem

7325.91.00.00.00

Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri eşya

200

195

190

7326.11.00.00.00

Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus diğer eşya

*Korunma önleminin uygulanacağı her bir dönem, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere birbirini takip eden birer yıllık süreleri ifade eder.

İlaveten karar ekinde yer alan ülkeler için yıllık 1040 tonluk tarife kontenjanı açıldığı bildirilmiştir.

Bu karar yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer. 

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

Öğütücü Bilya İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5880)

 

 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.