Numara : 178
Tarih : 14.6.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/178

Konu: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2022/17) Yayımlandı

14.06.2022 tarihli 31866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/17) ile, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli aşağıdaki tabloda GTİP ve tanım belirtilen eşyalar için nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin değiştirilmeden uygulanmasına devam edilmesine karar verilmiştir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Üretici Firma

Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin %)

8418.69.00.91.00

Komple soğutma tesisleri (yalnızca merkezi iklimlendirme ve proses suyunun soğutulmasında kullanılan chiller - absorbsiyon ve santrifüj kompresörlü olanlar hariç)

Çin Halk Cumhuriyeti

Chongqing Midea General Refrigeration Equipment Co. Ltd.

36,63

8418.69.00.99.19

Diğerleri (yalnızca merkezi iklimlendirme ve proses suyunun soğutulmasında kullanılan chiller - absorbsiyon ve santrifüj kompresörlü olanlar hariç)

Diğerleri

49,64

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2022/17)

 

 

Saygılarımızla.

 

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.