Numara : 173
Tarih : 10.6.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/173

Konu: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2022/18) Yayımlandı

10.06.2022 tarihli 31862 sayılı Resmi Gazete’ de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2022/18) yayımlandı. İlgili Tebliğ ile, Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli 3919.90.80.30.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda  sınıflandırılan “Genişliği 1 metreyi geçen kendinden yapışkanlı dijital baskı folyoları”  ithalatına yönelik yürütülen damping soruşturması tamamlanmış olup Almanya menşeli söz konusu ürünün ithalatında yerli üretim dalında maddi zarara/zarar tehdidine neden olmadığı tespit edildiğinden soruşturmanın dampinge karşı önlem alınmaksızın kapatılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2022/18)  

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.