Numara : 171
Tarih : 8.6.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/171

Konu:Gümrük Kanununda Yapılan Değişikliğin Davalara Tesiri Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı

Ticaret Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 26.05.2022 tarihli 74987479 sayılı Dağıtımlı Yazı yayımlanmıştır.

İlgili yazıda, İthalat Genel Müdürlüğünün 20 Mayıs 2022 tarihli yazısına atıf yapılarak 7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 13 üncü maddesi ile Gümrük Kanununun 211 inci maddesinde yapılan değişiklik sonrası gözetim uygulamalarına ilişkin geri verme talepli idari davalarda, bazı mahkemelerce söz konusu kanun değişikliğine rağmen ret kararı verilmediği bilgisi edinildiği belirtilerek;

  • İdari davaların takibini gerçekleştiren Bakanlık hukuk birimlerinin durum hakkında bilgilendirilmesinin hassasiyet taşıdığı,
  • Gözetim uygulamaları çerçevesinde açılan geri verme talepli idari davalara ilişkin yapılan savunmalarda, gözetim uygulamasının 31.12.2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı eki İthalat Rejimi Kararının 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen ticaret politikası önlemleri arasında yer aldığının ve
  • Gözetim uygulamasına tabi eşyanın gümrük kıymetinin yükümlüsünün kendi beyanı ile artırılması halinde tahakkuk eden veya ödenen vergilerin geri verilmesinin veya kaldırılmasının kanunen mümkün olmadığının davanın hangi aşamada ya da yargı mercii önünde olduğu fark etmeksizin vurgulanmasının elzem olduğunun değerlendirildiği ve
  • Gümrük Kanununun 211 inci maddesinde yapılan değişikliğin gerekirse ilave bir dilekçe verilerek yargı mercilerine bildirilmesinde yarar bulunduğunun düşünüldüğü

ifade edilmiştir.

Ayrıca ilgili yazıda; konunun takip edilebilmesini teminen, Gümrük Kanununun 211 inci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe giriş tarihi olan 28.07.2021 tarihinden sonra tescili gerçekleştirilen gümrük beyannamelerine istinaden açılan gözetim uygulamaları dayanaklı geri verme talepli idari davalara ilişkin,

  • Derdest olan tüm davaların, hangi mahkemelerce görüldükleri ve dosya esas sayıları,
  • İlk derece mahkemelerince verilen kararların Bakanlığımız lehine mi aleyhine mi olduğu, aleyhe olan davaların hangi yer mahkemelerince ve hangi karar sayıları ile verildiği,
  • Yargı mercilerinin Gümrük Kanununun 211 inci maddesinde yapılan değişikliğe yaklaşımının anlaşılmasını teminen, ilk derece mahkemelerince verilen kararların kesinleşip kesinleşmediği ve verilen kararlardan kanun yollarına müracaat edilerek kesinleşenlerin durumu,
  • İlk derece mahkemelerince verilen "davanın reddi" kararları özelinde, davaların "usulden" mi yoksa 4458 sayılı Gümrük Kanununun değişiklik yapılan 211 inci maddesi gerekçe gösterilerek mi reddedildiği

hususlarını da içeren bir listenin ilki 13 Haziran 2022 günü mesai bitimine kadar olmak üzere, ikişer aylık periyotlar halinde İthalat Genel Müdürlüğüne gönderilmesini, ayrıca gönderilecek yazının bir örneğinin bilgi kabilinden Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmesi gerektiği bildirilmiştir.

 

Söz konusu Dağıtımlı Yazı’ya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

Gümrük Kanuunda Yapıla Değişikliğin Davalara Tesiri Hakkında Dağıtımlı Yazı

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.