Numara : 157
Tarih : 25.5.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

 NO: 2022/157

Konu: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

23.05.2022 tarihli 31846 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelikte öne çıkan hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

 • Mevcudiyetinin bilinmesi mümkün olmayan kıymet ve KDV matrah unsurlarının istisnai kıymetle beyanında, süre başlangıcı olarak öğrenildiği ay yerine muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği ay dikkat alınacaktır.
   
 • Konşimento ibrazı ile eşyanın teslimini sağlayan madde değiştirilerek eşyanın tesliminin eşya sahibi, taşıyıcı, işletici kuruluş veya bunların temsilcileri arasındaki sözleşme hükümlerine göre gerçekleştirileceği bildirildi.
   
 • Kolay ihracat noktaları için yasal altyapı güçlendirilmiş olup izinli gönderici yetkisi kapsamında taşıması gerçekleştirilecek ihracat beyannameleriyle sınırlı olarak, gümrük beyannamesinin izinli gönderici tesisinin bağlı bulunduğu gümrük idaresi yerine kişinin yerleşik olduğu yerdeki gümrük idaresine verilmesine izin verilebilecektir.
   
 • Forwarder firmalara transit eşya için antrepo beyannamesi açma yetkisi verilmiş olup satıcı veya göndericisi ile yurtdışındaki alıcısı belli olan eşya, yetki belgesi sahibi olan ve taşıma belgesinde bildirim tarafı olarak yer alan taşıma işleri organizatörleri tarafından antrepo beyannamesi verilerek genel antrepolara konulabilecektir.
   
 • Gümrük Laboratuvarlarındaki yapılan tahlillerin ücretleri ortalama yüzde 35 arttırılarak ikinci tahlil ücreti numune başına 650 TL'den 885 TL'ye çıkarıldı.

Söz konusu Yönetmeliğe aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.