Numara : 155
Tarih : 23.5.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/155

Konu: Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi Hakkında Yazı Yayımlandı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine muhattap 17.05.2022 tarihli 74711173 sayılı  yazı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazıda; 

  • Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi ile ek tahakkuk ve ceza kararları kapsamında tahakkuk etmiş ve sorgulama anında tahsil edilmemiş olan gümrük borçlarına ait tutarın, ilgili olduğu belge ve gümrük müdürlüğü bilgilerinin sorgulanabildiği, sistem üzerinde sorgu kriteri olarak “Vergi Numarası” alanı belirlenmiş olduğundan, firma/şahıslar tarafından, yalnızca kendilerine ait Vergi Numarası/T.C. Kimlik Numarası bazında düzenlenmiş beyanname ve kararlara ilişkin bilgilerin, dolaylı temsilciler (gümrük müşavirleri) tarafından ise kendilerine ait Vergi Numarası/T.C. Kimlik Numarası bazında düzenlenmiş kararlar yanında temsile yetkili oldukları firma/şahıs adına tescil edilmiş beyanname bilgilerinin vergi numarası bazında sorgulanabilmesinin mümkün bulunduğu,
     
  • Ayrıca, sorgu sonuçlarının hem excel, hem de pdf formatında sistem dışına aktarılabildiği ve excel dokümanı üzerinde söz konusu verilerin belge türü bazında ayrıştırılabildiği ve sorgulama sonucunda alacağın statü bilgisinin de gösterilmesi yönündeki talebin yapılacak güncelleme çalışmaları kapsamında değerlendirilmek üzere not alındığı 

bildirilmiştir.

Söz konusu Yazı’ya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

Gümrük Ceza ve Vergi Borcu Sorgulama Sistemi Hakkında Yazı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.