Numara : 154
Tarih : 23.5.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/154

Konu: İthalat Denetimleri Hakkında Yazı Yayımlandı

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine muhattap 18.05.2022 tarihli 74771459 sayılı yazı yayımlanmıştır. Söz konusu yazıda fren balataları, Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/25) kapsamına alındığı hatırlatılmakla beraber mezkur Tebliğ ekinde yer alan GTİP'ler kapsamında fren balatalarının denetimi hedeflenmekte olduğu fren diskleri, kampanaları, bağlantı elemanları ve benzeri ekipmanlara yönelik denetim işlemlerine önümüzdeki dönemlerde başlanması planlandığı belirtilmiştir. Bununla birlikte, herhangi bir ürünün kapsam dışı olup olmadığına yönelik ilk değerlendirme ilgili gümrük idareleri tarafından yapıldığı ve ithal edilmek istenen ürünlerin ilgili gümrük idaresi tarafından mezkûr Tebliğ kapsamında yer aldığına karar verilmesi durumunda ise söz konusu ürünlere yönelik kapsam değerlendirmesi Türk Standartları Enstitüsünün teknik incelemesi neticesinde belirlendiği bildirilmiş olup bu çerçevede, fren diskleri, kampanaları, bağlantı elemanları gibi ürünlere yönelik ilgili gümrük idarelerine kapsam dışı başvurusunda bulunulabileceklerdir. İlgili gümrük idaresinin anılan kapsam dışı başvurusunu kabul etmemesi durumunda ise bahse konu ürünlere yönelik Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden başvuru yapılması gerekecektir. Bu durumda ise söz konusu ürünlere yönelik TAREKS başvuruları "kapsam dışı" olarak sonuçlandırılacaktır. 

İlaveten, fren diskleri, kampanaları, bağlantı elemanları ve benzeri ekipmanlara yönelik denetim işlemleri önümüzdeki dönemlerde başlatıldığında söz konusu kapsam dışı uygulaması sonlandırılacağı belirtilmiştir.

Söz konusu Yazı’ya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

İthalat Denetimleri Hakkında Yazı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.