Numara : 144
Tarih : 8.5.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/144

Konu: İhracat Bedeli Dövizlerin Terkini Hakkında Yazı Yayımlandı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliği muhatap, “İhracat Bedeli Dövizlerin Terkini Hakkında” yazı yayımlanmıştır. Hatırlanacağı üzere İhracat Genelgesi’nin “Terkin” başlıklı 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “30.000 ABD Doları” ibareleri 25 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “15.000 ABD Doları” olarak değiştirilmekle beraber konu ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından alınan ilgili yazıda özetle;

  • 25 Nisan 2022 tarihi ve sonrasında gerçekleştirilecek; İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) düzenlenmek suretiyle yapılan taahhüt kapatma işlemleri ile İBKB düzenlenmeksizin terkin limiti dahilinde resen yapılan taahhüt kapatma işlemlerinde terkin limitinin 15.000 ABD doları olarak uygulanması gerektiği,
     
  • Terkin imkanı ihracat hesabının kapatılması aşamasında kullanılabilmekte olduğundan 25 Nisan 2022 tarihi öncesinde gerçekleştirilen ihracat işlemlerinden İBKB düzenlenerek veya İBKB düzenlenmeksizin terkin limiti dahilinde ihracat hesabı kapatılmış olan işlemlerde 30.000 ABD dolarlık eski terkin limitinin geçerli olacağı,
     
  • 25 Nisan 2022 tarihinden önce gerçekleştirilen ihracat işlemlerinden ihracat hesabı henüz kapatılmamış olanlar için ise terkin limitinin 15.000 ABD doları olarak uygulanacağı 

ifade edilmektedir.

Söz konusu Yazı’ya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

İhracat Bedeli Dövizlerin Terkini Hakkında Duyuru

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.