Numara : 142
Tarih : 8.5.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/142

Konu: BTB Başvuru Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkında Yazı Yayımlandı

Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü tarafından İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine muhattap yayımlanan 18.04.2022 tarihli 73905476 sayılı Yazı’da, BTB başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilmiştir. Buna göre;

- BTB başvurularında firma tarafından sunulan bilgi ve belgelerde eşya bilgisi ayrıntılı tanımlanmış olmasına rağmen, ilgili gümrük müşavirince sistemden veri girişi yapılırken sadeleştirilmemesi gerektiği, 

- Tahlile sevk edilecek eşya için eşyanın tam bileşimi, bu bileşimi tespit etmek için kimyasal analiz yapılması gerekiyorsa kullanılan tahlil metotları, üretim süreci ,eşyanın parçaları dahil kıymeti ve eşyanın kullanım alanı gibi ayrıntıların da belirtilmesi gerektiği,

- Tahlile sevki gereken eşyaya ilişkin ücret dekontları iletilmeden tahlil yapılamayacağından, başvuru kaydının ardından en kısa sürede tahlil ücreti dekontlarının tamamlattırılması gerektiği,

- Eşya fotoğraflarının sisteme yüklenmesinde değişik açılardan net fotoğrafların yüklenmesi ve daha önce BTB'si iptal edilmiş bir eşya için yeniden başvuru yapılması halinde, önceki durumuna ve iptal sebebine de bir paragrafta değinilerek, öngörülen sınıflandırma kutucuğu açısından BTB talebinin gerekçelendirilmesi gerektiği,

Hususları belirtilmiştir.

Söz konusu Yazı’ya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

 

BTB Başvuru Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkında Yazı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.