Numara : 139
Tarih : 29.4.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/139

Konu: TPS-ÜGD Tebliğleri-Sabit Referenas Numara Düzenlenmesi Hakkında Yazı Yayımlandı

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine muhattap yayımlanan 28.04.2022 tarihli 74277627 sayılı Yazı’da, 27.04.2022 tarihli Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazısına atıf yapılarak Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliğleri hükümleri uyarınca yapılacak kapsam dışı beyanları ile bazı kamu kurumlarınca yapılan ithalatlar ve bazı eşyaların ithalat işlemleri için söz konusu Tebliğlerde belirtilmiş olan sabit referans numaralarının gümrük beyannamesinde ilgili belge kodunun referans numarası alanında beyan edilebilmesi için düzenleme yapıldığı belirtilmiştir.

Bu noktada, örneğin CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD:2022/9)nin "TAREKS Referans Numarasının Gümrüklere Beyanı" bölümünde yer alan 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında "Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 18090099262013095773484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. " ve yine 11 inci maddenin 5 inci fıkrasında "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında 18090099109115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir." Hükümlerinin uygulanabilmesi için söz konusu hükümlerde geçen sabit referans numaralarının gümrük beyannamelerinin 44 no.lu "Vergi ve Dokumanlar" alanına 0969 ve 0973 kodlu TPS-CE Gerektiren Ürünler Belgesi üzerinden beyan edilmesi gerektiği iletildi.

Bu itibarla, ÜGD Tebliğlerinde belirlenmiş Sabit Referans Numaraları veya ilgili ÜGD Tebliği kapsamında edinilmiş TPS Belge ID numarası dışında bir metin ya da sayısal ifadenin beyan edilmeye çalışılması halinde tescil anında uyarı verilerek tesciline izin verilmeyeceği, diğer taraftan, ÜGD Tebliğleri kapsamında belge almak için başvuru yaparak Tek Pencere Sistemi tarafından üretilmiş 23 haneli formatta belge id numarası edinen yükümlülerin belge id numarasını gümrük beyannamelerinde beyan edebilmeleri açısından herhangi bir değişiklik olmayacağı ifade edildi.

Söz konusu Yazı’ya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

TPS-ÜGD Tebliğleri-Sabit Referans Numara Düzenlenmesi Hakkında Yazı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.