Numara : 138
Tarih : 29.4.2022

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/138

Konu: TPS-Geçici İthalat İzni- Set Halindeki Eşya Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 28.04.2022 tarihli 74281582 sayılı Dağıtımlı Yazı’da, Tek Pencere Sistemi üzerinden düzenlenen 0910 kodlu TPS-Geçici İthalat İzinlerinin başvurusunda satış miktarının "SET" seçilmesi ancak partiler halinde gümrük işlemlerinin yapılmak istenmesi durumunda düşüm yapılamadığı ve partiler halinde işlem gören "SET"in diğer bölümlerinin gümrük işlemlerinde sorunlar yaşandığından hareketle 0910 kodlu TPS-Geçici İthalat İzni işlemlerinde düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu bildirilmiştir.

Konuya ilişkin olarak bu kapsamdaki eşya için 0910 kodlu TPS-Geçici İthalat İzni başvuruları esnasında "Satır Özel Şartlar" alanında " 'Set' halindeki eşyanın gümrük beyanname işlemleri partiler halinde yapılacak" şeklindeki özel şartın ve miktar birimi alanında "SET" biriminin seçilmesi durumunda, set eşyası içeriğini oluşturan her bir eşya için başvuruda ayrı satırların bulunmasını teminen en az 1 adet ek satır daha oluşturulacağı ve geçici ithalat iznindeki "set"in içeriğini oluşturan her bir eşyanın GTİP'lerinin eşyaya dair miktarın ve miktar biriminin geçici ithalat izni başvurusunda ayrı ayrı kaydedilerek izin başvurularının tamamlanması durumunda partiler halinde işlem gören eşyalara ilişkin düşümlerin sağlıklı şekilde gerçekleşmesi mümkün olabileceği bildirilmiştir.

Ayrıca ilgili eşyanın “set” halinde olması fakat söz konusu özel şartın seçilmediği başvurular için halihazırda işlemlerin yapılmaya devam edeceği belirtilmiştir.

Söz konusu Dağıtımlı Yazı’ya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

TPS-Geçici İthalat İzni-Set Halindeki Eşya Hakkında Dağıtımlı Yazı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.