Numara : 335
Tarih : 31.12.2021

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2021/335

Konu: İthalat Beyannamesinin 49. Hanesinin Doldurulması Hakkında Yazı Yayımlandı

Erenköy Gümrük Müdürlüğü tarafından yayımlanan İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’ne muhatap 29.12.2021 tarihli ve 70497424 sayılı yazı ile, beyannamenin “Antreponun Belirlenmesi” hanesi olan 49. hanesine antrepo kodlarının seçilmediği/yazılmadığı, bu durumda değişiklik yapılmak istenmesi durumunda (hat değişikliği vb.) kod seçilmediği için ilgili antrepoda görevli muayene memuru dışındaki memurlara sistem tarafından atama yapıldığı ve bu durumun sık karşılaşılan bir durum olduğu belirtilmiştir.

Bu itibarla, beyannamenin 49. Hanesine Antrepo kodlarının seçilmediğinin tespiti halinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241. Maddesi uyarınca işlem yapılacağı bildirilmiştir.

İlgili Yazı’ya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

İthalat Beyannamesinin 49. Hanesinin Doldurulması Hakkında Dağıtımlı Yazı 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.