Numara : 331
Tarih : 30.12.2021

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2021/331

Konu: Distribütörler Haricindeki İthalatçılar Tarafından Gerçekleştirilen Araç İthalatında Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 27.12.2021 tarihli ve 70430849 sayılı dağıtımlı yazı ile, 2021/35 sayılı Genelge kapsamı geçici maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan veya Türkiye Gümrük Bölgesine gelmiş olan araçlara ilişkin ithalat işlemlerinde;

  • İthalatçılar tarafından ibraz edilen ihraç ülkesi gümrük idaresi tarafından düzenlenen ihracat beyannamesinin örneğinin taahhütname alınarak kabul edilmesi ve sonradan kontrole gönderilmesi bildirilmiştir.
     
  • Türkiye’de distribütörü bulunmayan araçların ithalinde üniversitelerin ilgili bölümlerinden teknik rapor istenilmemesi, kıymet tespit yöntemleri ile kıymet araştırması ve incelemesine ilişkin olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Bakanlık tarafından yapılan ikincil düzenlemeler kapsamında işlemlerin yapılması gerektiği belirtilmiştir.

İlgili Yazı’ya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

Distribütörler Haricindeki İthalatçılar Tarafından Gerçekleştirilen Araç İthalatında Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.