Numara : 329
Tarih : 28.12.2021

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2021/329

Konu: Kuzey İrlanda - MEDOS Hakkında Dağıtımlı Yazı Yayımlandı

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 27.12.2021 tarihli ve 70380283 sayılı dağıtımlı yazı ile, ülkemizden Kuzey İrlanda’ya yapılacak ihracat işlemlerinde A.TR Dolaşım Belgesinin düzenlenmesinin talep edilmesi durumunda sadece ihracat işlemlerinde kullanılmak üzere BİLGE Sistemine Kuzey İrlanda için “019” ülke kodu tanıtılmış olup MEDOS Sisteminde de gerekli düzenlemelerin yapıldığı belirtilmiştir.

İlgili Yazı’ya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

Kuzey İrlanda - MEDOS Hakkında Dağıtımlı Yazı 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.