Numara : 325
Tarih : 23.12.2021

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2021/325

Konu: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1) Yayımlandı

24.12.2021 tarihli ve 31699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile, Su ürünleri (Fasıl 3 , 1604 ve 1605 pozisyonları), Canlı bitkiler ve çiçeklerin (0602 ve 0603 tarife pozisyonları), Kivi (0810.50.00.00.00) Sarımsak, çay, muz, badem, ceviz vb. ürünlerin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin tebliğlerin yürürlükten kaldırıldığı ve ilgili ürünlerin kayıt belgesi işlemlerinin 2022/1 sayılı tebliğ kapsamına alındığı belirtilmiştir. 

İlaveten daha önce kayıt belgesine tabi olmayan 2008.19 tarife alt pozisyonunda "Diğerleri (karışımlar dahil)" tanımı altında sınıflandırılan sert kabuklu meyvalar 1 Ocak 2022'den itibaren Kayıt Belgesi'ne tabi olacağı ifade edilmektedir.

Anılan Tebliğ 1.1.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1) 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.