Numara : 324
Tarih : 23.12.2021

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2021/324

Konu: Yolluk Ücreti Hakkında Yazı Yayımlandı

Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü tarafından yayımlanan 22.12.2021 tarihli 70271191 sayılı İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği muhatap yazıda, İGMD’nin yükümlülerden tahsil edilen yolluk uygulamalarda birlik olmadığı, haksız yere yolluk tahsilatları yapıldığı, haksız yere yolluk tahsilatları yapıldığı talebine ilişkin olarak cevaben yolluk ücretlerinin 4458 sayılı kanunun 221. Maddesi ve 2010/45 sayılı Genelge doğrultusunda tahsil edildiği, öte yandan 6245 sayılı Harcırah Kanununa istinaden yolluk ücretinin tahsil edilmediği belirtilmiştir. 

İlgili Yazı’ya aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz:

Yolluk Ücreti Hakkında Dağıtımlı Yazı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.